Ajánlja fel Ön is adója 1%-át

Adatvédelmi nyilatkozat

 
A Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a portál látogatóit, hogy a személyes adatok kezelése során figyelemmel van a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, (a továbbiakban: Avtv.) illetve a Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szoló 2012. évi CXII. Törvény által támasztott kötelezettségeire és az adatkezelés során a törvényi előírásoknak megfelelően jár el. Az adatvédelmi nyilatkozat kibővült a 2018. május 25-ig megvalósítandó Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/676 számú rendeletét  (General Data Protection Regulation - GDPR) figyelembe véve.
 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a személyes adatok kezelésének módjáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, illetőleg ezek érvényesítésének lehetőségeiről.
 
1. Az adatkezelő és adatfeldolgozó
Az adatok kezelője a Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület (Székhely: 5420 Túrkeve, Kálmán Király utca 7, Telephely: 5420 Túrkeve, Zádor utca 23.) a továbbiakban: adatkezelő)
A www.giligan.hu tárhelyét a BlazeArts Kft. biztosítja
 
2. A kezelt adatok
 A Hírlevélre való feliratkozáshoz kötelezően kérjük a családi és utónév, valamint az e-mail cím megadását.
 
3. Az adatkezelés célja
b) 2. pontban gyűjtött adatokat a 2008. évi XLVIII. trv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 6.§ (2) szerint kötelezően kérendő hozzájárulási nyilatkozat érdekében kérjük.
c) 2. pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, illetve harmadik fél részére nem teszi jogosulttá a hozzáférést a törvényi kötelezettségen túl.
 
4. Az adatkezelés időtartama
a)  2. pontban megjelölt regisztrációs adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.
 
5. Az adatokhoz hozzáférők köre
a)  2. pontban meghatározott adatokhoz az adott oldal adminisztrátorai, valamint az Adatvédelmi tisztviselő jogosultak a hozzá féréshez. Az adatvédelmi tisztviselő biztosítja a személyes adatok biztonságos és törvényileg hatályos jogszabályok szerinti tárolását.
c) Személyes adatokat a megjelölteken és a törvény alapján kötelezően teljesítendő adattovábbításokon kívül harmadik személynek nem adunk át. Az adatkezelő minden hatósági adatkérés teljesítése előtt megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.
 
6. Adatbiztonság
Az adatok védett szerverszobában, szerverek winchesterein tárolódnak. A külső támadások ellen magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat.
 
7.A felhasználók jogai
a) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg a személyes adatokat. Tájékoztatás a info@giligan.hu e-mail címen kérhető. A tájékoztatást az adatkezelő 30 napon belül írásban köteles megadni, csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 
b) A felhasználók kérhetik adataik törlését is. 
 
8 Jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
a) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.
b) Az érintett kérheti az alábbi hatóságok segítségét is az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
 
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.
Telefon: +36 (1) 4757 100
Telefax: +36 (1) 269 1615
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság
Székhely: Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levélcím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391 1400
Telefax: +36 (1) 391 1410
Emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webcím: www.naih.hu
 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozáshoz kattintson ide!
Hírlevél

Érdekli egyesületünk munkássága? Íratkozzon fel hírlevelünkre és ne maradjon le semmiről!

×