Ökoiskola programok kiszélesítése

Ökoiskola Program bemutatása

A Giligán Természetvédelmi Egyesület, mint a Humusz Szövetség tagszervezete forrásközponti szerepet tölt be a Dél-Alföldi régióban. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének partnereként célunk a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősödése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növekedése és a Natura 2000 területek ismertségének növekedése. Tagszervezetként megbízatásunk lényege, hogy az Országos Forrásközpont által fejlesztett útmutatók, segédanyagok és megtartott képzések révén a Dél-Alföldi régióban segítsük az Ökoiskola hálózat bővítését, a címekre pályázó intézmények felkészülését és később a megvalósítást.
A projekt várható eredményei:
A természettel, a természeti környezettel, a Natura 2000 fajokkal és élőhelyekkel kapcsolatos ismeretekkel rendelkező, környezettudatos óvodás, valamint általános és középfokú iskolai tanulók számának növekedése. Képzések segítségével a Zöld Óvodák és Ökoiskolák eredményesebb működése. Mentorálás, szakmai segítségnyújtás eredményeként a környezeti nevelés hatékonyságának emelése.
 
 
 
 

Ökoiskola Információs napok

A rendezvény keretében ismertetjük a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, választ adunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre és bemutatjuk, hogy milyen további szakmai segítséget kaphatnak a Forrásközpontoktól a pályázatot beadni szándékozó intézmények. Az eseményeken hangsúlyt helyezünk az Ökoiskolák bemutatkozására, a jó gyakorlatok bemutatására prezentációk, fényképgyűjtemények, videók bemutatásán keresztül. Az információs napokra  az oktatási intézmények képviselőit, pedagógusait és szakértőit várjuk! 
 
 

 

Iskolák mentorálása

Összesen nyolcvan iskola számára vállaltuk, hogy tanácsadást (emailen, telefonon, személyes konzultációk során) biztosítunk az Ökoiskola címpályázatok elnyeréséhez, megtartásához. Mentorként egyfelől a felmerülő problémák kezeléséhez nyújtunk segítséget, másfelől a szakmai igényeket igyekszünk kielégíteni: információval szolgálunk az Ökoiskolákkal kapcsolatos legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról, a régióban található bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. A mentorált intézményeket ellátjuk tagszervezeteink segítségével a régióra vonatkozó Natura 2000 segédanyagokkal.
 
 

Ökoiskola képzések 

 
AKKREDITÁLT KÉPZÉS ÖKOISKOLA KOORDINÁTOROKNAK
A továbbképzés célja segítséget adni a leendő koordinátoroknak a következőkben:
  • a környezettudatos szemlélet terjesztése, elfogadtatása környezetükben;
  • a fenntarthatóság pedagógiája szempontjából fontos pedagógiai módszerek, megközelítésmódok használata (pl. tantárgyi integráció, projektmódszer);
  • az intézmény lehetőségeinek feltárása a helyi települési célok megvalósítása terén;
  • a fenntarthatóságot támogató szervezeti kultúra megteremtése;
  • az innovációs képesség erősítése az intézményben;
  • ökoiskolai munkatervkészítés;
  • Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység integrálása az intézmény Ökoiskola munkatervébe.
 
Célunk, hogy a résztvevő képessé váljon saját intézménye számára munkatervet összeállítani, amely reálisan megvalósítható, figyelembe veszi az adott intézmény szervezeti feltételeit és projektekre bontható. Lényeges továbbá, hogy a koordinátor képessé váljon a munkatervből következő innovatív projektek hatékony megvalósítására és értékelésére, a fenntarthatóság pedagógiájának szemléletét hatékonyan kommunikálni a pedagógus közösségben (tantestületben) és az intézmény fenntartója felé.
 
A képzés időtartama: 30 óra (30 kredit)
 
A továbbképzés tartalma négy csomópont köré szerveződik.
•Az első rész a fenntarthatóság pedagógiájának, elméleti hátterének, legújabb eredményeinek bemutatása.
•Ezt követi annak bemutatása, hogyan dokumentálhatja, tervezheti hatékonyan e téren kifejtett munkáját az adott intézmény az Ökoiskola munkaterv kialakításának segítségével.
•A következő rész a munkaterv gyakorlati megvalósítása során hasznos iskolafejlesztési eszközöket ad a résztvevők kezébe.
•Végül a záró részben a Natura 2000 területekkel kapcsolatban konkrét segítséget kapnak az intézmények ökoiskolai munkájuk fejlesztéséhez.
 
A tartalmi csomópontokat a résztvevők konkrét példán keresztül ismerik meg és saját intézményükre alkalmazzák. Mindez kiegészül a fenntarthatóság pedagógiájának eredményes fejlesztéséhez szükséges szabályozási környezet, a jogi és finanszírozási ismeretek bemutatásával.
 
A továbbképzés eredményes teljesítésének feltétele egy 5-10 oldalas záró dolgozat megírása, melyben a résztvevő egy, a saját intézményében megvalósított, az intézmény Ökoiskola munkatervéhez illeszkedő, a Natura 2000 területekkel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával megvalósított foglalkozást, vagy egyéb pedagógiai programot mutat be.
 
Amennyiben érdekelné a képzés, kérjük kapcsolódjon be intézményével az Ökoiskola projektbe!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. 
 

 

 

Hírlevél feliratkozáshoz kattintson ide!
Hírlevél

Érdekli egyesületünk munkássága? Íratkozzon fel hírlevelünkre és ne maradjon le semmiről!

×